שיעורי אודיו - הלכות כותב, מוחק וצובע

1. יסודות מלאכת כותב

2. ציור ועיצוב אוכל, כתיבה שאינה מתקיימת, פתיחת ספר שכתובים אותיות על חודי דפיו

3. קירוב אותיות, כתיבה אלקטרונית

4. יסודות מלאכת מוחק

5. הסרת שעווה מעל כתב, חיתוך עוגה שיש עליה כיתוב

6. חיתוך עוגה שיש עליה כיתוב - המשך

7. יסודות מלאכת צובע

8. צביעה באוכלים וצביעה בדרך לכלוך

Scroll to Top