שיעורי אודיו - הלכות בורר

1. יסודות המלאכה

2. דרך אכילה

3. הפרדה כשנשארת התערובת, ונושאים נוספים

4. ביצה במסננת של חרדל ועוד נושאים

Scroll to Top