שיעורי אודיו הלכה - למועדים

לראש השנה - צורת התקיעות

לסוכות - הלכות ישיבת סוכה

לחנוכה - דין אכסנאי

לחנוכה - בגדרי הידור בנרות חנוכה (עיון)

לפסח - הלכות ליל הסדר

Scroll to Top