שיעורי אודיו - הלכות גילוח הזקן ותספורת הפאות

1. יסודות גילוח הזקן

2. שימוש במכונת גילוח

3. תספורת הפאות

Scroll to Top