שיעורי אודיו - אורות התשובה

הקדמה לספר

הקדמת הרב ופרק א' (1)

פרק א' (2)

פרק א' (3) - פרק ב' (1)

פרק ב' (2)

פרק ב' (3) - ג' (1)

פרק ג' (2)

פרק ד' פסקה א'

פרק ד' פסקה ב'-ג'

פרק ד' פסקה ד'-ו'

פרק ד' פסקה ז'-ח'(1)

פרק ד' פסקה ח'(2)

פרק ד' פסקה ט'

פרק ד' פסקה י'-י"א

פרק ה' פסקה א'-ב'

פרק ה' פסקה ג'-ה'

פרק ה' פסקה ו'-ו'*

פרק ה' פסקה ז'-ח'; פרק ו' פסקה א' (1)

פרק ו' פסקה א'(2)-ב'(1)

פרק ו' פסקה ב'(2)-ג'

פרק ו' פסקה ד'

פרק ו' פסקה ה'

פרק ו' פסקה ו'

פרק ו' פסקה ז'

פרק ז' פסקה א'-ב'

פרק ז' פסקה ג'-ד'

פרק ז' פסקה ה'-ו'

פרק ח' פסקה א'-ב'

פרק ח' פסקה ג'

פרק ח' פסקה ד'-ה'(1)

פרק ח' פסקה ה'(2) - ו'

פרק ח' פסקה ז'-ח'

פרק ח' פסקה ט'-י"א

פרק ח' פסקה י"ב-י"ד(1)

פרק ח' פסקה י"ד(2)-ט"ז

פרק ט' פסקה א'(1)

פרק ט' פסקה א'(2)-ב'

פרק ט' פסקה ג'

פרק ט' פסקה ד'-ו'(1)

פרק ט' פסקה ו'(2)-ח'

פרק ט' פסקה ט'-י'(1)

פרק ט' פסקה י'(2) - פרק י' פסקה א'

פרק י' פסקה ב'-ד'(1)

פרק י' פסקה ד'(2)

פרק י' פסקה ה'(1)

פרק י' פסקה ה'(2) - ו'

פרק י' פסקה ז' - ט'(1)

פרק י' פסקה ט'(2) - י'

פרק י' פסקה י"א

פרק י"א פסקה א'

פרק י"א פסקה ב'-ג'

פרק י"א פסקה ד' (1)

פרק י"א פסקה ד' (2)

פרק י"א פסקה ה'

פרק י"א פסקה ו'

פרק י"ב פסקה א'-ג'(1)

פרק י"ב פסקה ג'(2)-ה'

פרק י"ב פסקה ו'-ח'

פרק י"ב פסקה ח'*

פרק י"ב פסקה ט'-י'(1)

פרק י"ב פסקה י'(2)-י"ב(1)

פרק י"ב פסקה י"ב(2)

פרק י"ג פסקה א'-ג'(1)

פרק י"ג פסקה ג'(2) - ד'

פרק י"ג פסקה ה'-ה'*

פרק י"ג פסקה ו'-ח'

פרק י"ג פסקה ט'-י"א(1)

פרק י"ג פסקה י"א(2)-י"ב

פרק י"ד פסקה א'-א*

פרק י"ד פסקה ב'-ג'

Scroll to Top